Eternal Hash Rosin 2 Grams

Eternal Hash Rosin 2 Grams

Regular price $170.00
Unit price  per 

Strain: Zazaya

THC 70%